Join WhatsApp Group

ठाणे महानगरपालिका आरोग्य विभाग भरती | TMC Recruitment

Join Whatsapp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

TMC Recruitment – इंटिग्रेटेड हेल्थ अँण्ड फॅमिली वेलफेअर सोसायटी- टी.बी. ठाणे महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिकेत क्षयरोग नियंत्रणासाठी कंत्राटी तत्वावर वरिष्ठ वैदयकिय अधिकारी आणि वरिष्ठ पर्यवेक्षक पदांच्या 05 जागा भरण्यासाठी थेट मुलाखत होणार आहे. त्यासाठी पात्र व इच्छुक उमेदवारांकडून 16 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत ऑफलाइन पोस्टाने किंवा प्रत्यक्ष अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

TMC Recruitment 2023

TMC Recruitment पदांचा तपशील –

अ.क्र.पदाचे नावजागा
1.वरिष्ठ वैद्यकिय अधिकारी (DRTB Centre)02 (UR-1, SC-1)
2.वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (STS)03 (VJ-A-1, OBC-1, EWS-1)
एकुण जागा05

TMC Recruitment साठी शैक्षणिक पात्रता –

 1. वरिष्ठ वैद्यकिय अधिकारी DRTB Centre:
  a) MBBS or equivalent
  Degree from institution, recognized by National Medical Commission
  b) must have competed compulsory rotatory internship.
  c) One Year experience of working in NTEP.
 1. वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (STS) :
  a) Bachelor’s Degree OR Recognized Sanitary Inspector Course
  b) Certificate Course in Computer Operation
  c) Two Wheeler Driving License.
ठाणे महानगरपालिका आरोग्य विभाग भरती | TMC Recruitment

👉ST महामंडळ मध्ये ९९ जागांची भरती👈

TMC Recruitment वयोमर्यादा
 1. वरिष्ठ वैद्यकिय अधिकारी DRTB Centre :
  70 वर्षांपर्यंत
 1. वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (STS) :
  UR -38 वर्षे
  मागास प्रवर्ग – 43 वर्षे
TMC Recruitment वेतनमान
 1. वरिष्ठ वैद्यकिय अधिकारी DRTB Centre :
  ₹60,000/- प्रतिमाह
 1. वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (STS) :
  ₹29,376/- प्रतिमाह

अर्ज पोहचण्याचे ठिकाण :-
राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम कार्यालय, 4था माळा, आरोग्य विभाग, महापालिका भवन, सरसेनानी जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग चंदनवाडी, पांचपखाडी, ठाणे (प) 400 602.

अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख – 16-02-2023

अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे :

 1. उमेदवाराने ज्या पदासाठी अर्ज केला आहे त्या पदाचा अर्जामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख करावा.
 2. अर्जदाराचे संपूर्ण नाव, पत्रव्यावहाराचा पत्ता, दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक व ईमेल आयडी.
 3. जन्मतारीख (सोबत जन्मतारखेचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे ).
 4. जात प्रमाणपत्र.
 5. शैक्षणिक अहर्ता प्रमाणपत्र.
 6. अनुभव दाखला,
 7. अर्जासोबत पासपोर्ट आकाराचा फोटो लावावा.
 8. शासकीय / निमशासकीय सेवेत असलेल्या उमेदवारांनी संबंधीत कार्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र
 9. EWS प्रवर्गातून अर्ज करणा-या उमेदवारांनी अर्जासोबत शासन मान्य EWS Certificate जोडणे आवश्यक आहे. शासनाकडुन EWS Certificate व्यतिरीक्त इतर कोणतेही Certificate ग्राह्य धरले जाणार नाही.
ठाणे महानगरपालिका आरोग्य विभाग भरती | TMC Recruitment

👉पूर्ण जाहिरात वाचण्यासाठी👈

Rate this post

Leave a Comment