Join WhatsApp Group

Talathi Bharti 2023 Post Details

Talathi Bharti 2023 Post Details : कोणत्या महसूल विभागात किती तलाठी पदे भरणार :

अ.क्र.महसूल विभागजागा
1.नाशिक1035
2.औरंगाबाद874
3.कोकण731
4.नागपूर580
5.अमरावती183
6.पुणे746

हे पण नक्की बघा :