तयारीला लागा...  वनरक्षक भरतीची घोषणा

www.aapliservice.com

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने ‘वनरक्षक गट-क’ च्या पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

www.aapliservice.com

एकुण 2138 जागांची भरती होणार आहे

www.aapliservice.com

बारावी पास विद्यार्थ्यांसाठी ही मोठी संधी आहे.

www.aapliservice.com

30 जून अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे.

www.aapliservice.com

www.mahaforest.gov.in  वर जाऊन अर्ज करू शकता.

www.aapliservice.com